2013. április 1., hétfő

hit-ideológia

A lassan ipari mennyiségbe fordult Vonnegut olvasásom egyik eredménye, hogy bőven van min gondolkodnom. Egyik jellemzően ilyen kérdés, ami jó egyszerű, és amit mégis képtelen vagyok megválaszolni: Vajon hogy lehetséges, hogy a kereszténység - és egyáltalán bármilyen vallás - hagyományosan és szervesen a jobboldali gondolkodásmódhoz kötődik, míg a baloldali gondolkodásmód sajátja jellemzően az ateizmus?

Megválaszolni persze nem tudom most sem, de azért valamire mégiscsak rájöttem ezzel kapcsolatban. Dawkins egész isteni téveszméjének kiindulópontja egy egyszerű megállapítás: Ha a világtörténelemből kivonnánk azokat a háborúkat, népírtásokat és koncepciózus kegyetlenkedéseket, amiket vallási alapon követtek el, egy csodás, békés, harmónikus világot kapnánk, minimális, vagy legfeljebb a természettel összhangban lévő erőszakkal. Mindenesetre a mostaninál egy sokkal békésebb világot. És persze Dawkins eme megállapításával mélységesen egyet is kell értenünk.

Azért persze nem ilyen egyszerű ez a helyzet. Egyfajta tyúk-tojás szituáció ez, hiszen azt is jól tudjuk, hogy a vallási alapú háborúk és kegyetlenkedések hátterében szinte minden esetben súlyos politikai-hatalmi vagy gazdasági érdekek állnak, vagy "egyszerűen" bizonyos társadalmi problémák megoldására akar válasz lenni az adott struktúrális erőszak. Ennek elfogadása viszont nem mentheti fel a vallásokat, hiszen a másik oldalon kérdés, hogy lehet-e igazából hatékony, kitartó és tömeges öldöklést sikeresen lefolytatni mefelelő vallásos eufória hozzáadása nélkül. Egyszóval szerintem a vallás mégiscsak elengedhetetlen egy olajozottan jól működő diktatúrához...

Tehát az első kérdéssel kapcsolatos konklúzióm valahogy így hangzik: Ha közvetlenül az evangéliumok Jézusába vetett hit alapján tájékozódunk (szeretet-parancs, aranyszabály, egyforma értékűség, az erős felelőssége a gyengékért, stb.), akkor ebből az etikából és persze ebből a genuin Jézus hitből a hagyományosan baloldali gondolkodásmódnak kell következnie, kényszerítő szükségszerűséggel. Ezzel együtt ez a genuin Jézus-hit semmilyen tényezőt nem tud jelenteni a baloldal hatalmi növekedése számára, gyakorlatilag értéktelen. Viszont a jobboldali gondolkodásmódnak a saját sikere érdekében feltétlenül szüksége van a vallásra, a transzcendensben gyökerező megkérdőjelezhetetlen törvényeskedésre, az emberi társadalom felett álló mérce alapján megvalósítható ítélkezésre, hogy a maga tekintélyelvű rendszere olajozottan működjön.

Eddig jutottam, most éppen így látom, nyílván nem a spanyolviasz, de még meglátjuk, hátha lesz ez értelmesebb is...